Li estarem molt agraïts que ens comuniqui qualsevol error, millora o idea sobre el portal i el seu funcionament.
ACTIVITATS CURSOS ESPAIS ENTITATS REGISTRAR-ME
L'HOSPICI...
Modul II de formació bàsica. Curs de preparació a la prova d'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (MATÍ)
Dies part comuna:dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 9 a 11 h i dijous de 10 a 12 h _ Inici: 29-09-2020
Ajuntament de Palamós
 

El sistema educatiu permet accedir als cicles formatius de grau superior, mitjançant una prova d' accés, a totes aquelles persones majors de 19 anys (l'any de fer les proves) i que no tinguin la titulació requerida (el títol de batxillerat, el COU,la FP2 aprovat o un cicle formatiu de grau mitjà).

La prova d'accés als CFGS consta de dues parts: una comuna a tots els cicles, i una part específica amb matèries relacionades amb el CFGS que l'alumnat farà.

En el nostre centre es fan les classes de la part comuna de la prova (matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa) i les següents assignatures específiques ( que no són per a tots els alumnes ):

o Francès
o Geografia

La resta d'assignatures específiques es poden cursar a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.
Grup matí

Dies part comuna:  dilluns, dimarts , dimecres i divendres de 9 a 11 h i dijous de 10 a 12 h

- Dies assignatures específiques:

o Geografia: dilluns d' 11 a 13 h i dimecres d'11 a 12 h h 


o Francès: dimarts d'11 a 13 h i dijous de 9 a 10 h

El preu és de 170€ l'inscripció a la part comuna. Si l'alumne vol fer les assignatures específiques presencialment, seran  80€ més per cada assignatura.

El número de places d' aquest curs queda supeditat a les instruccions de les autoritats pertinents en matèria de salut.

Lloc: Aula d'aprenentatge C. Riera, 31
Inscripcions: Del 15 de juliol al 31 d'agost.
Inici : 29 de setembre
Preu: 170 € el curs

MATRICULA'T
Per poder matricular-vos d'un curs heu d'autentificar-vos clicant aquí.
Per poder accedir i realitzar accions a l'Hospici ha d'entrar el seu DNI i contrassenya. Si no recorda la contrassenya cliqui aquí. Si no té usuari, pot crear-lo aquí.
Deixa un suggeriment