Li estarem molt agraïts que ens comuniqui qualsevol error, millora o idea sobre el portal i el seu funcionament.
ACTIVITATS CURSOS ESPAIS ENTITATS REGISTRAR-ME
L'HOSPICI...
Barbacoes PALOL 1r DISSABTE de mes
9h a 21h _ Inici: 03-08-2024
Ajuntament de Quart
 

Al fer la reserva s'haurà de pagar una fiança de 50€ en concepte de fiança, els quals es retornaran la setmana següent. 

S'han de venir a recollir les claus a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Situació: Carrer del Bruc, s/n (Palol d'Onyar)

DescripcióZona a l'aire lliure, amb tanca perimetral que disposa de 6 barbacoes i lavabo.

Només per a persones empadronades al terme municipal de Quart.

El dia 1 de cada mes, s'obre l'agenda del mes següent.

Cal dur graelles 

 

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES CONDICIONS D'ÚS


- Utilitzar de manera correcta les instal·lacions municipals de les barbacoes, deixant la zona neta i endreçada després del seu ús, i no malmeten cap dels elements existents.

Cal comunicar a l'Ajuntament qualsevol deteriorament o anomalia que posi en perill la integritat de les persones o el correcte funcionament de la instal·lació. En cas que l'espai no es deixi en correctes condicions després del seu ús, no es retornarà la finança.

- No encendre foc fora de les barbacoes.


- Les deixalles generades s'hauran de dipositar a l'àrea tancada de contenidors de Quart,on només s'hi podrà accedir per dipositar els residus generats i recollits selectivament en l'ús de les barbacoes. En cap cas s'abocaran els residus al medi natural.


- No utilitzar el clauer d'accés a l'àrea tancada de residus per un ús diferent pel qual s'ha autoritzat, ni cedir-lo a terceres persones. No deixar la porta oberta de l'àrea tancada de contenidors, ni malmetre cap element de la instal·lació.


- Apagar sempre les brases un cop s'hagi acabat. Deixar les cendres arraconades dins
les barbacoes. Queda totalment prohibit llançar-les.


- Qualsevol usuari que faci us de les instal·lacions ha de respectar el Reglament municipal d'ús de l'espai (Aprovat 13/9/2021 BOP 245 de 21/12/2021) i les normes de convivència per no molestar els veïns i veïnes propers.

- En cas d’activació del Pla Alfa en el nivell 2 o superior o de les mesures extraordinàries de l’article 18 del Decret 64/1995, no es podrà realitzar foc. El nivell de Pla Alfa és un indicador del perill d’incendi forestal que s’actualitza diàriament. El nivell de risc del Pla Alfa és consultable a l’adreça

https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/avaluacio-risc-incendi/

 

MATRICULA'T
Per poder matricular-vos d'un curs heu d'autentificar-vos clicant aquí.
Per poder accedir i realitzar accions a l'Hospici ha d'entrar el seu DNI i contrassenya. Si no recorda la contrassenya cliqui aquí. Si no té usuari, pot crear-lo aquí.
Deixa un suggeriment